Intian maatalousteollisuus yhdessä sen pääosien kanssa analysoidaan uudessa raportissa

Intian maatalousteollisuus yhdessä sen pääosien kanssa analysoidaan uudessa raportissa

Uudessa raportissa on tutkittu Intian maataloutta ja analysoitu sen mahdollisuuksia ja haasteita. Segmenttejä ja osa-alueita, kuten maatalous, maatalouslaitteet, lannoitteet, torjunta-aineet, varastointi, kylmäketju, elintarvikkeiden jalostus, maitotuotanto, kukkaviljely, mehiläishoito, sericulture, siemenet, kalastus, siipikarja, karja, eläinten rehu ja biotalous, on tutkittu perusteellisesti raportti.

Taulukkoihin perustuvaan tutkimukseen ja useisiin laadullisen perustutkimuksen aaltoihin perustuvassa raportissa “Maataloustuotanto Intiassa: markkinasegmentit, tärkeimmät tekijät, haasteet, trendit ja markkinamääräykset” esitetään kattava analyysi Intian maatalousteollisuudesta. Tämän raportin kattamia segmenttejä ja alaryhmiä ovat maatalous, maatalouslaitteet, lannoitteet, torjunta-aineet, varastointi, kylmäketju, elintarvikkeiden jalostus, maitotuotanto, kukkaviljely, mehiläishoito, karjankasvatus, siemenet, kalastus, siipikarja, karja, eläinten rehu ja biotuotanto . Raportti, joka on arvostetun julkaisumme toinen painos, on välttämätön jokaiselle, joka aikoo tulla Intian maatalousalalle missä tahansa muodossa.

Mitä olemme saavuttaneet tässä raportissa

Intian maatalousmarkkinoiden kattava tilanneanalyysi ja niiden dynamiikka.
Tunnista kaikki sovelluksen segmentit / alaryhmät ja mittaa niiden nykyinen ja tuleva markkinapotentiaali.
Tarjoaa vahvat pitkän aikavälin arvo- ja volyymiennusteet kaikille segmenteille ja alaryhmille.
Antaa ymmärryksen tärkeimmistä tekijöistä ja rajoituksista sekä niiden vaikutuksesta nykyisiin ja tuleviin markkinaskenaarioihin.

Maatalous-segmentti on käsitelty tässä raportissa

Maatalous
Maatalouslaitteet
Lannoite
Torjunta-aine
Varastointi
Kylmä ketju
Ruuan prosessointi
Maitotila
Kukkaviljely
Mehiläishoito
Sarjaviljely
Siemenet
Kalastus
Siipikarja
Karjatila
Eläinten rehu
Bioviljely

Analyysin painopiste jokaiselle segmentille ja alaryhmälle

Kuljettajat ja haasteet
Historialliset, nykyiset ja tulevat markkina-arvot
Historialliset, nykyiset ja tulevat markkinavolyymit
Eri alisegmenttien analyysi
Mahdollisuusalue
Kilpailukykyinen maisema
Sisällysluettelo

1 Tutkimusmenetelmät ja markkinoiden määrittely

2 Tiivistelmä

3 Ajurit ja haasteet

3.1 Kuljettaja

3.1.1 Suuri kuluttajapohja ja kasvavat tulot

3.1.2 Helppo luotonsaanti

3.1.3 Sopimusviljelyn syntyminen

3.1.4 Organisoitujen elintarvikkeiden vähittäiskaupan kasvu

3.1.5 Valtion tuki

3.2 Haasteet

3.2.1 Matala maataloustuote

3.2.2 Pieni maaomistus

3.2.3 Huono logistiikkainfrastruktuuri

3.2.4 Uuden tekniikan epätyydyttävä käyttöönotto

4 Intian maatalousmarkkinat

4.1 Nykyiset markkinatrendit

4.2 Markkinaennuste

5 oivallusta erilaisista alasektoreista

5.1 Maatalous

5.1.1 Nykyiset markkinatrendit

5.1.2 Markkinoiden päättäminen segmenteittäin

5.1.3 Kilpailumaisema

5.1.4 Markkinaennuste

5.2 Maatalouslaitteet

5.2.1 Nykyiset markkinatrendit

5.2.2 Markkinoiden päättäminen segmenteittäin

5.2.3 Kilpailumaisema

5.2.4 Markkinaennuste

5.3 Lannoite

5.3.1 Nykyiset markkinatrendit

5.3.2 Markkinoiden päättäminen segmenteittäin

5.3.3 Kilpailumaisema

5.3.4 Markkinaennuste

5.4 Torjunta-aineet

5.4.1 Nykyiset markkinatrendit

5.4.2 Markkinoiden päättäminen segmenteittäin

5.4.3 Kilpailumaisema

5.4.4 Markkinaennuste

5.5 Varastointi

5.5.1 Nykyiset markkinatrendit

5.5.2 Markkinoiden päättäminen segmenteittäin

5.5.3 Kilpailumaisema

5.5.4 Markkinaennuste

5.6 Kylmäketju

5.6.1 Nykyiset markkinatrendit

5.6.2 Markkinoiden päättäminen segmenteittäin

5.6.3 Kilpailumaisema

5.6.4 Markkinaennuste

5.7 Elintarvikkeiden jalostus

5.7.1 Nykyiset markkinatrendit

5.7.2 Markkinoiden päättäminen segmenteittäin

5.7.3 Kilpailumaisema

5.7.4 Markkinaennuste

5.8 Meijeritori

5.8.1 Nykyiset markkinatrendit

5.8.2 Markkinoiden päättäminen segmenteittäin

5.8.3 Kilpailumaisema

5.8.4 Markkinaennuste

5.9 Kukkakasvatus

5.9.1 Nykyiset markkinatrendit

5.9.2 Markkinoiden päättäminen segmenteittäin

5.9.3 Kilpailumaisema

5.9.4 Markkinaennuste

5.10 Mehiläishoito

5.10.1 Nykyiset markkinatrendit

5.10.2 Markkinoiden lopettaminen segmenteittäin

5.10.3 Kilpailumaisema

5.10.4 Markkinaennuste

5.11 Sarjaviljely

5.11.1 Nykyiset markkinatrendit

5.11.2 Markkinoiden lopettaminen segmenteittäin

5.11.3 Kilpailumaisema

5.11.4 Markkinaennuste

5.12 Siemenet

5.12.1 Nykyiset markkinatrendit

5.12.2 Markkinoiden lopettaminen segmenteittäin

5.12.3 Kilpailumaisema

5.12.4 Markkinaennuste

5.13 Kalastus

5.13.1 Nykyiset markkinatrendit

5.13.2 Markkinoiden lopettaminen segmenteittäin

5.13.3 Kilpailumaisema

5.13.4 Markkinaennuste

5.14 Siipikarja

5.14.1 Nykyiset markkinatrendit

5.14.2 Markkinoiden päättäminen segmenteittäin

5.14.3 Kilpailumaisema

5.14.4 Markkinaennuste

5.15 Eläinten kasvatus

5.15.1 Nykyiset markkinatrendit

5.15.2 Markkinoiden päättäminen segmenteittäin

5.15.3 Kilpailumaisema