Blog

mattilanmatkailutila

Uudessa raportissa on tutkittu Intian maataloutta ja analysoitu sen mahdollisuuksia ja haasteita. Segmenttejä ja osa-alueita, kuten maatalous, maatalouslaitteet, lannoitteet, torjunta-aineet, varastointi, kylmäketju, elintarvikkeiden jalostus, maitotuotanto, kukkaviljely, mehiläishoito, sericulture, siemenet, kalastus, siipikarja, karja, eläinten rehu ja biotalous, on tutkittu perusteellisesti raportti. Taulukkoihin perustuvaan tutkimukseen ja useisiin laadullisen perustutkimuksen aaltoihin perustuvassa raportissa “Maataloustuotanto Intiassa: markkinasegmentit, tärkeimmät tekijät, haasteet, trendit ja markkinamääräykset” esitetään kattava analyysi Intian maatalousteollisuudesta. Tämän raportin kattamia segmenttejä ja alaryhmiä ovat maatalous, maatalouslaitteet, lannoitteet, torjunta-aineet, varastointi, kylmäketju, elintarvikkeiden jalostus, maitotuotanto, kukkaviljely, mehiläishoito, karjankasvatus, siemenet, kalastus, siipikarja, karja, eläinten rehu ja biotuotanto . Raportti, joka on arvostetun julkaisumme toinen painos, on välttämätön jokaiselle, joka aikoo tulla Intian maatalousalalle missä tahansa muodossa. Mitä olemme saavuttaneet tässä raportissa Intian maatalousmarkkinoiden kattava tilanneanalyysi ja niiden dynamiikka.Tunnista kaikki sovelluksen segmentit / alaryhmät ja mittaa niiden nykyinen ja tuleva markkinapotentiaali.Tarjoaa vahvat pitkän aikavälin arvo- ja volyymiennusteet kaikille segmenteille ja alaryhmille.Antaa ymmärryksen tärkeimmistä tekijöistä ja rajoituksista sekä…

Read more

11/11