6 luonnonmukaisen viljelyn perustekniikkaa

6 luonnonmukaisen viljelyn perustekniikkaa

Kuka haluaa vaarantaa henkensä myrkyllisillä torjunta-aineilla ja lannoitteilla nykymaailmassa, jossa krooniset sairaudet vaivaavat helposti yksilöitä? Sinun tulisi olla tietoinen siitä, että on olemassa tapa vapauttaa itsemme näistä hengenvaarallisista myrkkyistä, ja tämä menetelmä tunnetaan luomuviljelynä. Luonnonmukainen maatalous ei ole uusi käsite; se on ollut olemassa ihmiskunnan kynnyksellä. Luomuviljely on viljelyjärjestelmä, joka pyrkii viljelemään maata ja kasvattamaan satoa siten, että orgaaniset jätteet (kasvi-, eläin- ja maatalouden jätteet, vesijätteet) ja muut biologiset materiaalit hyödynnetään pitämään maaperän elossa ja hyvässä kunnossa. (Maharashtra, Rajasthan ja muut liittyvät Intian luomuviljelytehtävään Sikkimin jälkeen) Luonnonmukainen viljely vapauttaa viljelykasveille ravinteita suuremman pitkän aikavälin tuotoksen saavuttamiseksi saastuttamattomassa ja ympäristöystävällisessä ympäristössä. Sen tavoitteena on kasvattaa kasveja, joilla on korkea ravintoarvo. Luomuviljelyä voidaan harjoittaa useilla tavoilla, mukaan lukien seuraavat:

1. Viljelykasvien monimuotoisuus: Kasvavaan viljelytarpeeseen vastaamiseksi on kehitetty uusi lähestymistapa, joka tunnetaan nimellä “Polikulttuuri”, jossa voidaan viljellä useita viljelykasveja samanaikaisesti. Toisin kuin muinaisessa monokulttuurikäytännössä, jolloin tietyssä paikassa kasvatettiin vain yhtä lajiketta.

2. Maaperän hoito: Kasvinviljelyn seurauksena maaperä menettää ravinteita ja sen laatu heikkenee. Luomuviljely edistää luonnollisten menetelmien käyttöä maaperän terveyden parantamiseksi. Siinä keskitytään lannan sisältämien bakteerien käyttöön parantamaan maaperän ravinteita ja parantamaan maaperän laatua.

3. Rikkakasvien torjunta: Rikkaruoho on kasvi, joka kasvaa kutsumatta maatalouden syistä, ja luomuviljely keskittyy rikkaruohojen vähentämiseen sen sijaan, että se hävittäisi niitä.

4. Muiden olentojen hallinta: Maataloustilalla sekä hyödylliset että haitalliset organismit vaikuttavat peltoon. Maaperän ja sadon suojelemiseksi tällaisten eläinten kasvua on säänneltävä. Tämä voidaan saavuttaa käyttämällä rikkakasvien ja hyönteisten torjunta-aineita, joissa on vähemmän kemikaaleja tai luonnollisia. Muiden organismien torjumiseksi koko tilalla on huolehdittava riittävästä desinfioinnista.

5. Karjankasvatus: Tilan kestävyyden lisäämiseksi luomuviljely kannustaa kotieläinten työllistymiseen.

6. Geneettinen muuntelu: Tällaisilla maatalousjärjestelyillä vältetään geneettinen muuntelu, koska luomuviljelyssä korostetaan luonnollisten menetelmien käyttöä ja ne eivät rohkaise muuttuneita eläimiä ja kasveja.